fbpx Anna Ewa Głuszek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Ewa Głuszek

Anna Ewa Głuszek

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2016 roku

mgr nauk humanistycznych

Anna Ewa Głuszek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tożsamość bohaterki młodopolskiej w wybranych utworach prozatorskich przełomu XIX i XX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Edward Jakiel, dr hab. Marek Kurkiewicz

Dyplom nr 4009.


Gdańsk, 14 marca 2016 r.

Data publikacji: wtorek, 15 marca 2016 roku, 11:33
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 15 marca 2016 roku, 11:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba