fbpx Katarzyna Natalia Kręglewska-Powązka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Natalia Kręglewska-Powązka

Katarzyna Natalia Kręglewska-Powązka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2016 roku

mgr nauk humanistycznych

Katarzyna Natalia Kręglewska-Powązka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polskie pamiętniki teatralne. Teoria -  historia - teksty”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. dr hab. Magdalena Raszewska

Dyplom nr 4010.


Gdańsk, 14 marca 2016 r.

Data publikacji: wtorek, 15 marca 2016 roku, 11:42
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 15 marca 2016 roku, 12:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba