fbpx Paweł Mazierski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Mazierski

Paweł Mazierski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2019 roku

magister technologii ochrony środowiska

Paweł Mazierski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Modyfikowane nanorurki TiO2: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medynska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski, prof. dr hab. Konrad Tadeusz Szaciłowski

Dyplom nr 4499.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract109.73 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie115.07 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.69 MB
PDF icon Recenzja 21.06 MB
Data publikacji: poniedziałek, 21 marca 2016 roku, 13:05
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 października 2019 roku, 13:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki