fbpx Marcin Połom | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Połom | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Połom

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 marca 2016 roku

dr nauk o Ziemi

Marcin Połom

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przemiany funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Polsce w latach 1989 - 2013”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Edward Palmowski

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Władysław Komornicki, prof. dr hab. Stanisław Marian Koziarski

Dyplom nr 4013.


Gdańsk, 16 marca 2016 r.

Data publikacji: wtorek, 22 marca 2016 roku, 11:42
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 22 marca 2016 roku, 13:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba