fbpx Delia Valentina Bar-Kołelis | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Delia Valentina Bar-Kołelis

Delia Valentina Bar-Kołelis

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 marca 2016 roku

Delia Valentina Bar-Kołelis

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Turystyka zakupowa na wschodnich granicach Unii Europejskiej”

„Shopping tourism on the eastern borders of the European Union”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Andrzej Wendt

Recenzenci: prof. PAN, dr hab.Marek Robert Więckowski, prof. wizytujacy, dr hab. Alexandru Ilieş

Dyplom nr 4017.


Gdańsk, 31 marca 2016 r.

Data publikacji: wtorek, 5 kwietnia 2016 roku, 8:52
Ostatnia modyfikacja: środa, 6 kwietnia 2016 roku, 13:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba