fbpx Małgorzata Barbara Siemionek-Ruskań | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Barbara Siemionek-Ruskań

Małgorzata Barbara Siemionek-Ruskań

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 marca 2016 roku

Małgorzata Barbara Siemionek-Ruskań

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie zarządzania miastem”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Magdalena Katarzyna Jerzemowska

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Antoni Duraj, prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Dyplom nr 4016.


Gdańsk, 24 marca 2016 r.

Data publikacji: wtorek, 5 kwietnia 2016 roku, 9:07
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 5 kwietnia 2016 roku, 9:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba