fbpx Seán Michael Moran | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Seán Michael Moran

Seán Michael Moran

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2016 roku

Seán Michael Moran

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Walka o prawa wyborcze i koncepcja Nowej Kobiety w utworach literackich i scenicznych - kariera i twórczość Cicely Hamilton i jej współczesnych”

„Suffrage and the New Woman in Fiction and on Stage: The Career and Writings of Cicely Hamilton and Some Contemporaries”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura angielska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. David Malcolm

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ludmila Gruszewska-Blaim, prof. UMCS, dr hab. Wojciech Nowicki

Dyplom nr 4021.


Gdańsk, 14 kwietnia 2016 r.

Data publikacji: piątek, 15 kwietnia 2016 roku, 14:39
Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 kwietnia 2016 roku, 14:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba