fbpx Joanna Renata Żebrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Renata Żebrowska

Joanna Renata Żebrowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2017 roku

magister Chemii

Joanna Renata Żebrowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka i inzynieria aktywności enzymatycznej termostabilnych endonukleaz restrykcyjnych należących do typu IIS ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Mariusz Skowron

Promotor pomocniczy: dr Ewa Grażyna Wieczerzak
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. GUMed

Dyplom nr 4186.


Gdańsk, 10 lipca 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract110.38 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie113.95 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1321.45 KB
PDF icon Recenzja 2535.32 KB
Data publikacji: piątek, 15 kwietnia 2016 roku, 18:34
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 13 lipca 2017 roku, 8:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki