fbpx Beata Joanna Bieżuńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Joanna Bieżuńska

Beata Joanna Bieżuńska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Beata Joanna Bieżuńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model oceny jakości i bezpieczeństwa żywności według standardu GLOBALG.A.P.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Małgorzata Zdzisława Wiśniewska

Recenzenci: prof. UP, dr hab. Eugenia Czernyszewicz, prof. WSTiH, dr hab. Witold Nierzwicki

Dyplom nr 4022.


Gdańsk, 28 kwietnia 2016 r.

Data publikacji: poniedziałek, 9 maja 2016 roku, 9:51
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 9 maja 2016 roku, 9:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba