fbpx Beata Izabela Pabian | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Izabela Pabian | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Izabela Pabian

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Beata Izabela Pabian

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model identyfikacji potrzeb szkoleniowych nauczycieli”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Recenzenci: prof. SGH, dr hab. Piotr Grzegorz Wachowiak

Dyplom nr 4023.


Gdańsk, 28 kwietnia 2016 r.