fbpx Gracjana Dutkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Gracjana Dutkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Gracjana Dutkiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Gracjana Dutkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola lokalnych elit politycznych w kształtowaniu samorządu terytorialnego Gdyni w latach 2010 - 2014”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, prof. UAM, dr hab. Tadeusz Wallas

Dyplom nr 4026.


Gdańsk, 04 maja 2016 r.