fbpx Sebastian Mikołaj Radziusz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sebastian Mikołaj Radziusz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sebastian Mikołaj Radziusz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Sebastian Mikołaj Radziusz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odzysk metalowych surowców wtórnych w Polsce - aspekty ekonomiczne i rozwiązania regulacyjne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Przemysław Lech Kulawczuk

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Marek Szczepaniec, prof. SGH, dr hab. Jan Piotr Komorowski

Dyplom nr 4028.


Gdańsk, 06 maja 2016 r.