Anna Łucja Kierchner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Łucja Kierchner

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 maja 2016 roku

Anna Łucja Kierchner

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„W kręgu kolorów: żółty, niebieski, czerwony w języku polskim i chorwackim. Leksykalno-semantyczne studium komparatywne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo porównawcze

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak

Recenzenci: prof. dr sc. Neda Pintarcić, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Dyplom nr 4031.


Gdańsk, 16 maja 2016 r.