Józef Hubert Grabarek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Józef Hubert Grabarek

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Józef Hubert Grabarek

uzyskał w dniu 22 kwietnia 2016 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 29 kwietnia 2016 r.