Agnieszka Monika Szalewska-Pałasz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Monika Szalewska-Pałasz

Na wniosek Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii

Agnieszka Monika Szalewska-Pałasz

uzyskała w dniu 22 kwietnia 2016 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 29 kwietnia 2016 r.