fbpx Arkadiusz Bogusław Dymowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arkadiusz Bogusław Dymowski

Arkadiusz Bogusław Dymowski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 maja 2016 roku

Arkadiusz Bogusław Dymowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nowożytne żetony w zbiorach polskich i ich antyczne inspiracje”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia kultury materialnej

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Anna Stanisława Sieradzka, prof. dr hab. Mariusz Kazimierz Mielczarek, prof. KUL, dr hab. Tomasz Armand Panfil

Dyplom nr 4033.


Gdańsk, 24 maja 2016 r.

Data publikacji: poniedziałek, 30 maja 2016 roku, 13:03
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 maja 2016 roku, 13:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba