fbpx Anna Rybińska-Fryca | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Rybińska-Fryca

Anna Rybińska-Fryca

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki chemiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2020 roku

magister ochrony środowiska

Anna Rybińska-Fryca

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ metody opisu struktury chemicznej cieczy jonowych na zdolność przewidywania w modelach struktura-właściwości”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki chemiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Puzyn

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jarosław Polański, dr hab. inż. Marcin Śmiglak

Dyplom nr 4613.


Gdańsk, 15 grudnia 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract70.99 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie72.83 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.04 MB
PDF icon Recenzja 21.31 MB
Data publikacji: wtorek, 31 maja 2016 roku, 11:32
Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 grudnia 2020 roku, 12:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki