fbpx Jacek Barańczuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jacek Barańczuk

Jacek Barańczuk

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 kwietnia 2016 roku

Jacek Barańczuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przebieg zjawisk lodowych na wybranych jeziorach Pojezierza Kaszubskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Elżbieta Krystyna Bajkiewicz-Grabowska

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Janusz Choiński, prof. UŚ, dr hab. Mariusz Rzętała

Dyplom nr 4037.


Gdańsk, 09 czerwca 2016 r.

Data publikacji: piątek, 10 czerwca 2016 roku, 10:12
Ostatnia modyfikacja: piątek, 10 czerwca 2016 roku, 10:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba