fbpx Marta Skowron Volponi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Skowron Volponi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Skowron Volponi

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2018 roku

magister Biologii

Marta Skowron Volponi

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mimikra morfologiczna i behawioralna u motyli z rodziny przeziernikowatych (Lepidoptera: Sesiidae) oraz ich markery genetyczne”

„Morphological and behavioural mimicry in clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) and their genetic markers”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Węgrzyn

Kopromotor: prof. Robert Dudley

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Buszko, dr hab. Marcin Piotr Sielezniew, prof. UwB

Dyplom nr 4345.


Gdańsk, 08 października 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract196.55 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie207.95 KB