fbpx Waldemar Adam Kunz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Waldemar Adam Kunz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Waldemar Adam Kunz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2016 roku

mgr nauk ekonomicznych

Waldemar Adam Kunz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Innowacje jako czynnik rozwoju ekonomiczno-społecznego polskich gmin ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Burnewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Stanisław Grzelakowski, prof. dr hab. Piotr Jacek Niedzielski

Dyplom nr 4041.


Gdańsk, 14 czerwca 2016 r.