fbpx Aleksandra Patrycja Wrona | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Patrycja Wrona | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Patrycja Wrona

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2016 roku

mgr nauk humanistycznych

Aleksandra Patrycja Wrona

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polscy pisarze w Berlinie (Zachodnim) po 1968 roku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo germańskie

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marion Brandt

Recenzenci: dr hab. Maria Gierlak, prof. UAM, dr hab. Brigitta Helbig-Mischewski

Dyplom nr 4042.


Gdańsk, 14 czerwca 2016 r.