fbpx Barbara Brzezicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Brzezicka

Barbara Brzezicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2016 roku

mgr nauk humanistycznych

Barbara Brzezicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„ Kiedy duchem jest litera - problemy przekładu dzieł Jacques'a Derridy na język polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: przekładoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Joanna Alina Jereczek-Lipińska

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Alicja Anna Kacprzak, prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda

Dyplom nr 4043.


Gdańsk, 14 czerwca 2016 r.

Data publikacji: czwartek, 23 czerwca 2016 roku, 8:18
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 czerwca 2016 roku, 8:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba