fbpx Adam Łuczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adam Łuczyński

Adam Łuczyński

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2016 roku

mgr nauk humanistycznych

Adam Łuczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Słownictwo medialne we współczesnej kaszubszczyźnie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: leksykologia

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marek Cybulski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Beata Anna Milewska, prof. dr hab. Jadwiga Czesława Zieniuk

Dyplom nr 4046.


Gdańsk, 14 czerwca 2016 r.

Data publikacji: czwartek, 23 czerwca 2016 roku, 9:28
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 czerwca 2016 roku, 9:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba