fbpx Marta Anna Borecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Anna Borecka

Marta Anna Borecka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2017 roku

magister Ochrony środowiska

Marta Anna Borecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena ryzyka oraz potencjalnych konsekwencji występowania pozostałości leków w rejonie przybrzeżnym południowego Bałtyku”

„Study on exposure and potential consequences of the presence of pharmaceutical residues in the coastal area of the southern Baltic Sea”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Drugi promotor: dr hab. Ksenia Eugenia Pazdro, prof. IO PAN

Recenzenci: prof. dr hab. n. farm.Tomasz Bączek, , prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

Dyplom nr 4197.


Gdańsk, 06 października 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract145.82 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie98.26 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.89 MB
PDF icon Recenzja 2183.04 KB
Data publikacji: czwartek, 23 czerwca 2016 roku, 10:29
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16 października 2017 roku, 7:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki