Marek Wilczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Wilczyński

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Marek Wilczyński

uzyskał w dniu 02 czerwca 2016 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 07 czerwca 2016 r.