fbpx Agnieszka Beata Czarnecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Beata Czarnecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Beata Czarnecka

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2016 roku

mgr nauk ekonomicznych

Agnieszka Beata Czarnecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model komunikacji marketingowej z klientem pokolenia Y w sieciach społecznościowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Recenzenci: prof. US, dr hab. Ewa Maria Frackiewicz, prof. SGH, dr hab. Teresa Maria Taranko

Dyplom nr 4055.


Gdańsk, 27 czerwca 2016 r.