fbpx Jarosław Piotr Wróblewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jarosław Piotr Wróblewski

Jarosław Piotr Wróblewski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2016 roku

Jarosław Piotr Wróblewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ryzyko personalne w zarządzaniu zasobami ludzkimi służb marketingowych przedsiębiorstw farmaceutycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Maria Czerska

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Urszula Lipska, prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Dyplom nr 4057.


Gdańsk, 27 czerwca 2016 r.

Data publikacji: poniedziałek, 4 lipca 2016 roku, 10:11
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 lipca 2016 roku, 10:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba