fbpx Paweł Michał Przygrodzki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Michał Przygrodzki

Paweł Michał Przygrodzki

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2016 roku

magister geografii

Paweł Michał Przygrodzki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola wypływów wód podziemnych w kształtowaniu czasowej i przestrzennej zmienności organizacji odpływu potamicznego w młodoglacjalnych systemach hydrograficznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Joanna Maria Fac-Beneda

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Małgorzata Barbara Mazurek, prof. UG, dr hab. Elżbieta Krystyna Bajkiewicz Grabowska

Dyplom nr 4061.


Gdańsk, 05 lipca 2016 r.

Data publikacji: czwartek, 7 lipca 2016 roku, 10:27
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 lipca 2016 roku, 11:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba