Lucyna Marzena Markowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lucyna Marzena Markowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2016 roku

magister filologii polskiej

Lucyna Marzena Markowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mitologia celtycka i goidelska w fantasy - Andrzej Sapkowski i George R. R. Martin”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura fantasy

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Eremus
Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Jan Buryła, dr hab. Grażyna Lasoń-Kochańska, prof. AP w Słupsku

Dyplom nr 4110.


Gdańsk, 08 grudnia 2016 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_markowska.pdf406.21 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_prof.buryly.pdf1.78 MB
PDF icon rec.prof.lason-kochanskiej.pdf1.91 MB