fbpx Magdalena Anna Jakubowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Anna Jakubowska

Magdalena Anna Jakubowska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2016 roku

Magdalena Anna Jakubowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ zakwaszania wody dwutlenkiem węgla na procesy fizjologiczne bałtyckich bezkręgowców”

„The effect of carbon dioxide-induced water acidification on physiological processes of Baltic invertebrates   ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Monika Beata Normant-Saremba

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Opaliński, prof. MIR-PIB, dr hab. Barbara Urban-Malinga

Dyplom nr 4067.


Gdańsk, 19 lipca 2016 r.

Data publikacji: czwartek, 28 lipca 2016 roku, 8:55
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 28 lipca 2016 roku, 9:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba