fbpx Małgorzata Antuszewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Antuszewicz

Małgorzata Antuszewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 lipca 2016 roku

Małgorzata Antuszewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tradycja romantyczna a szkoła gimnazjalna. Wokół problemów recepcji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grażyna Bożena Tomaszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Grażyna Jaskóła, prof. UG, dr hab. Halina Popławska

Dyplom nr 4071.


Gdańsk, 27 lipca 2016 r.

Data publikacji: poniedziałek, 1 sierpnia 2016 roku, 12:45
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 1 sierpnia 2016 roku, 12:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba