fbpx Mariusz Michał Hybiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mariusz Michał Hybiak

Mariusz Michał Hybiak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 lipca 2016 roku

Mariusz Michał Hybiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„W matni Symbolicznego. Twórczość Romana Polańskiego w świetle współczesnej psychoanalizy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Medard Przylipiak

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Hanna Stach, prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak

Dyplom nr 7074.


Gdańsk, 27 lipca 2016 r.

Data publikacji: poniedziałek, 1 sierpnia 2016 roku, 13:14
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 sierpnia 2016 roku, 6:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba