fbpx Andrzej Kasperek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Kasperek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Kasperek

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 lipca 2016 roku

Andrzej Kasperek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sztuka ekfrazy w twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Rosiek, prof. dr hab. Seweryna Maria Wysłouch

Dyplom nr 4075.


Gdańsk, 27 lipca 2016 r.