fbpx Anna Karolina Krukowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Karolina Krukowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Karolina Krukowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2018 roku

magister Ochrony Środowiska

Anna Karolina Krukowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ właściwości fizykochemicznych na aktywność fotokatalityczną modyfikowanego tantalanu potasu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medynska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Beata Michalkiewicz, dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk

Dyplom nr 4378.


Gdańsk, 21 grudnia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract6.99 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie174.83 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.42 MB
PDF icon Recenzja 22.1 MB