Bogusław Edward Breza | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogusław Edward Breza

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2016 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii

Bogusław Edward Breza

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Historia miasta i gminy Wejherowo w okresie międzywojennym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Romanow, dr hab. Janusz Stanisław Kutta, prof. KPSW

Dyplom nr 4100.


Gdańsk, 23 listopada 2016 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon streszczenie_j.polski.doc33.5 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja - Prof. J. Kutta9.17 MB
PDF icon Recenzja - Prof. A. Romanow3.42 MB