Piotr Grzegorz Szudejko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Grzegorz Szudejko

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2016 roku

magister Prawa

Piotr Grzegorz Szudejko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.UG, dr hab. Oktawian Dariusz Nawrot

Recenzenci: dr hab. Leszek Bosek, prof. UW, prof.dr hab. Wojciech Załuski

Dyplom nr 4105.


Gdańsk, 16 grudnia 2016 r.

Streszczenie

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_prof.l.bosek.pdf932.76 KB
PDF icon recenzja_prof.w.zaluski.pdf1.02 MB