Agata Magdalena Lazarowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agata Magdalena Lazarowska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2016 roku

magister nauk fizycznych w zakresie fizyki

Agata Magdalena Lazarowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie przejść promienistych jonów lantanowców w wybranych materiałach dielektrycznych metodami spektroskopii wysokociśnieniowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Grinberg

Promotor pomocniczy: dr Sebastian Mahlik
Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Zych, dr hab. Agata Kamińska, prof. UKSW

Dyplom nr 4095.


Gdańsk, 23 listopada 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie78.53 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf4.21 MB
PDF icon recenzja_2.pdf3.29 MB