fbpx Piotr Maciej Ćwikliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Maciej Ćwikliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Maciej Ćwikliński

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2016 roku

magister nauk fizycznych w zakresie fizyki

Piotr Maciej Ćwikliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Novel approach to thermodynamics: single-shot quantum thermodynamics and equilibration of quantum states”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Andrzej Horodecki

Recenzenci: dr hab. Andrzej Tomasz Grudka, prof. UAM, dr hab. Rafał Robert Demkowicz-Dobrzański

Dyplom nr 4096.


Gdańsk, 23 listopada 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf58.08 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf61.67 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon pcrecenzjardd.pdf165.16 KB
PDF icon recenzja2.pdf1.6 MB