fbpx Łukasz Remigiusz Brzezicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Łukasz Remigiusz Brzezicki

Łukasz Remigiusz Brzezicki

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2016 roku

Łukasz Remigiusz Brzezicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efektywność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym zawodowym i akademickim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Teresa Alicja Kamińska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US, dr hab. Monika Bąk, prof. UG

Dyplom nr 4079.


Gdańsk, 27 września 2016 r.

Data publikacji: środa, 5 października 2016 roku, 11:57
Ostatnia modyfikacja: środa, 5 października 2016 roku, 13:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba