Aleksandra Helena Łysik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Helena Łysik

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2016 roku

Aleksandra Helena Łysik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skuteczność instrumentów ekonomicznych w zwalczaniu źródeł międzynarodowego terroryzmu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusława Jadwiga Drelich-Skulska, prof. dr hab. Kazimierz Starzyk

Dyplom nr 4080.


Gdańsk, 27 września 2016 r.