Wojciech Rafał Owczarski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Rafał Owczarski

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Wojciech Rafał Owczarski

uzyskał w dniu 12 września 2016 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 15 września 2016 r.