fbpx Edyta Czajkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Edyta Czajkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Edyta Czajkowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2019 roku

magister Chemii

Edyta Czajkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja, klonowanie i ekspresja nowego genu taqIIIRM z termofilnej bakterii Thermus aquaticus na podstawie analizy bioinformatycznej sekwencji genomu, uzyskanej metodami sekwencjonowania nowej generacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. GUMed

Dyplom nr 4458.


Gdańsk, 05 lipca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract161.95 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie167.42 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11016.58 KB
PDF icon Recenzja 2777.24 KB