Grażyna Bożena Tomaszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Bożena Tomaszewska

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Grażyna Bożena Tomaszewska

uzyskała w dniu 30 grudnia 2015 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 11 stycznia 2016 r.