fbpx Joanna Krajewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Krajewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Krajewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2018 roku

magister Biologii

Joanna Krajewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka białka opiekuńczego ClpB (Hsp100) pochodzącego z patogennej bakterii Leptospira interrogans, etiologicznego czynnika leptospirozy”

„Characterization of the molecular chaperone ClpB (Hsp 100) from the pathogenic bacterium Leptospira interrogans, the etiologic agent of leptospirosis”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sabina Paulina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr n. wet. Zbigniew Józef Arent
Recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Strus, prof. dr hab. Jacek Edward Bielecki

Dyplom nr 4343.


Gdańsk, 08 października 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract295.17 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie459.52 KB