fbpx Andrzej Powałowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Powałowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Powałowski

Na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Andrzej Powałowski

uzyskał w dniu 30 lipca 2018 roku tytuł naukowy

profesora nauk prawnych