fbpx Agnieszka Monika Jarosik-Michalak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Monika Jarosik-Michalak

Agnieszka Monika Jarosik-Michalak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2016 roku

magister nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Agnieszka Monika Jarosik-Michalak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model organizacyjnych praktyk zarzadząnia karierą w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG

Recenzenci: dr hab.Wojciech Jarecki, prof. US, dr hab.Kamila Migdał-Najman, prof. UG

Dyplom nr 4089.


Gdańsk, 07 listopada 2016 r.

Data publikacji: środa, 16 listopada 2016 roku, 9:46
Ostatnia modyfikacja: środa, 16 listopada 2016 roku, 9:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba