fbpx Aleksandra Katarzyna Kasińska-Sarnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Katarzyna Kasińska-Sarnowska

Aleksandra Katarzyna Kasińska-Sarnowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2016 roku

magister nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Aleksandra Katarzyna Kasińska-Sarnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metodyka doskonalenia jakości usług medycznych w szpitalach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Małgorzata Zdzisława Wiśniewska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Zofia Julia Zymonik, prof. PWr, dr hab. Piotr Sergiusz Walentynowicz, prof. UG

Dyplom nr 4090.


Gdańsk, 07 listopada 2016 r.

Data publikacji: środa, 16 listopada 2016 roku, 11:37
Ostatnia modyfikacja: środa, 16 listopada 2016 roku, 11:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba