fbpx Agnieszka Urszula Wałachowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Urszula Wałachowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Urszula Wałachowska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 lutego 2018 roku

magister inż.Matematyki

Agnieszka Urszula Wałachowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Własności graniczne funkcjonałów gaussowskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Beśka

Recenzenci: dr hab. Katarzyna Anna Horbacz, prof. UŚ, dr hab. Rafał Jan Kapica

Dyplom nr 4254.


Gdańsk, 27 lutego 2018 r.