fbpx Agata Elżbieta Grzybowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agata Elżbieta Grzybowska

Agata Elżbieta Grzybowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2016 roku

magister filologii polskiej

Agata Elżbieta Grzybowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bruliony teatralne Macieja Prusa. O realizacjach wielokrotnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: wiedza o teatrze

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Maria Krajewska-Stasiak, dr hab. Ewa Wanda Nawrocka, prof. UG

Dyplom nr 4103.


Gdańsk, 14 grudnia 2016 r.

Data publikacji: piątek, 16 grudnia 2016 roku, 13:13
Ostatnia modyfikacja: piątek, 16 grudnia 2016 roku, 13:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba