fbpx Agnieszka Fiszka Borzyszkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Fiszka Borzyszkowska

Agnieszka Fiszka Borzyszkowska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki chemiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2019 roku

magister technologii ochrony środowiska

Agnieszka Fiszka Borzyszkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Usuwanie leków cytostatycznych z roztworów wodnych w procesie fotokatalizy i elektrolizy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki chemiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Siedlecka

Recenzenci: Dr hab. Alina Plenis, Dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ

Dyplom nr 4524.


Gdańsk, 20 grudnia 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract152.92 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie179.67 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1472.68 KB
PDF icon Recenzja 23.64 MB
Data publikacji: wtorek, 20 grudnia 2016 roku, 14:06
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, 12:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki